Mundus Invest

Mundus Invest is een particuliere belegger, die zich richt op hoogwaardige objecten in het Randstedelijk gebied. De objecten worden in eigen beheer gehouden en verhuurd aan hoogwaardige gebruikers.

Vanuit de behoefte van de gebruiker enerzijds en de verduurzaming van het onroerend goed anderzijds, streeft Mundus Invest naar waardetoevoeging op lange termijn. Daarbij hecht Mundus Invest aan gedisciplineerd beheer en oog voor detail.